ARTISTS

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Alamu Kumaresan’s Art

Alamu Kumaresan

ANAND PANCHAL

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Aneesh Kalode Rajan’s Art

ANEESH KALODE RAJAN

ARVIND KOLAPKAR

Atish Mukherjee

Atish Mukherjee

Avijit Dutta

Avijit Dutta

Babu Xavier

Babu Xavier

Bakula Nayak

Basuki Dasgupta

Basuki Dasgupta

Bhaskara Rao Botcha

Bhaskar Rao Botcha

Bharti Prajapati

CF John

CF John

CLAIRE IONO

Devdatta Padekar

Devdatta Padekar

DIMPY MENON

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Dilip Kuma's Art

DILIP KUMAR

Dhrubajyoti Baral

Dhrubajyoti Baral

Durgabai Vyam

DURGABAI VYAM

G Subramanian

G. Subramanian

Ganapati Hegde

Ganapati Hegde

GOPAL ADIVREKAR

Gurudas Shenoy

Gurudas Shenoy

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Gurunathan Govindan’s Art

GURUNATHAN GOVINDAN

H.R.Das

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Janarthanan Rudhramoorthys Art

JANARTHANAN RUDHRAMOORTHY

J M S Mani

JMS Mani

Jasu Rawal

Jasu Rawal

KANDI NARSIMLU

Laxman Aelay

Madan Meena

MADHURI KATHE

Manish Chavda

Manish Moitra

Manish Moitra

MEENAL SINGH

MG Doddamani

MG Doddamani

MOHAN NAIK

Naina Maithani

Naina Maithani

NAGESH GOUD

NIDHI MARIAM JACOB

Nishant Dange

P.N.CHOYAL

Praveen Kumar

PRIYANKA AELAY

PUVIYARASU KANNADASAN

Ramesh Gorjala

Ramesh Gorjala

Raghava KK

Rajkumar Sthabathy

RAJESH SALGAONKAR

RAKHEE SHENOY

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Saravanan Parasuraman's Art

SARAVANAN PARASURAMAN

Sachin Jaltare

Sachin Jaltare

SACHIN SAGARE

Sandilya Theuerkauf

Sanjay Sable

Sahba Shere

Santhana Krishnan

Santhana Krishnan

Kynkyny Art Gallery Bangalore: SG Vasudev's Art

SG VASUDEV

Siddharth Shingade

SIDDHARTH SHINGADE

Subash Vyam

SUBHASH VYAM

Sujata Achrekar

SUJATA ACHREKAR

SURESH KUMAR

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Sunil Sree’s Art

SUNIL SREE

Shampa Sircar Das

SIVABALAN

SIDDHARTH KERKAR

Kynkyny Art Gallery Bangalore: Subodh Kerkar's Art

SUBODH KERKAR

Vivek Kumavat

THALAMUTHU

VEENITA S. CHENDVANKAR

Venkat Bothsa

VENUGOPAL VG

Contemporary Indian Art by Yuvaraj Velu

YUVARAJ VELU

YUVAN BOTHYSATHUVAR